Skip to content

Ryhmäanalyysikoulutus Oy ja Helsingin yliopisto: Ryhmäanalyyttisen psykoterapian koulutusohjelma 2024-2027

Posted in Koulutukset

Last updated on 26.2.2024

Hakuaika ryhmäpsykoterapeuttikoulutukseen 25.1. – 19.2.2024.

Ryhmäpsykoterapeutin työ on haastavaa, mutta myös antoisaa. Jotta ryhmät olisivat tuloksellisia ja mielekkäitä sekä potilaalle että ohjaajalle, tarvitaan ryhmän ohjaamisen taitoja. Niitä saat ryhmäanalyyttisesta psykoterapeuttikoulutuksesta. Koulutuksen ansiosta voit keskittyä ohjaamiseen ja psykoterapeuttiseen työhön eikä sinun tarvitse enää ”vetää” ryhmää.

Suomessa ryhmäpsykoterapiaa ei juurikaan tunneta tai siihen liittyy vääriä uskomuksia ja mielikuvia. Tiesitkö, että
–    ryhmämuotoinen psykoterapia on tutkitusti vähintään yhtä vaikuttavaa kuin yksilöpsykoterapia.
–    ryhmäpsykoterapian indikaatiot eli hoitoon hakeutumisen syyt ovat samat kuin muihinkin psykodynaamisiin psykoterapioihin.
–    se on kustannustehokasta, koska samanaikaisesti voidaan hoitaa useita potilaita. Kustannukset potilaskohtaisesti ovat myös alhaisemmat kuin yksilöpsykoterapiassa.
–    mikäli ryhmäpsykoterapiaa käytettäisiin enemmän, toisi se helpotusta psykoterapeuttipulaan.
–    ryhmäanalyyttinen ryhmäpsykoterapia on käytetyin ryhmäpsykoterapian muoto Euroopassa.

Ryhmäanalyysikoulutuksen lähiopetuspäivät järjestetään kerran kuukaudessa perjantaina ja lauantaina eli se soveltuu mainiosti työn ohella opiskeluun. Osa työnohjauksesta ja psykoterapiasta toteutuu etäyhteydellä. Opetus noudattaa yhteisöllisen oppimisen periaatteita, asioita käsitellään yhdessä keskustellen, joka mahdollistaa tilan erilaisuudelle ja moniäänisyydelle.

Psykoterapeuttisten taitojen lisäksi koulutus auttaa ymmärtämään ympäröivässä yhteiskunnassa ja organisaatiossa tapahtuvia ryhmäilmiöitä. Ryhmäpsykoterapeuttikoulutus tarjoaa psykoterapeutin ammattinimikkeen lisäksi erinomaisen mahdollisuuden ryhmätaitojen
kehittämiselle, joita hyödynnetään eri yhteyksissä – koulutuksessa, organisaatioiden kehittämisessä ja työnohjauksessa.

Kansainvälisyys on tärkeä osa ryhmäanalyyttistä yhteisöä. Kattava ja monipuolinen koulutustarjonta mahdollistaa oman ammattitaidon kehittämistä ja tarjoaa kanavan luoda kansainvälisiä kontakteja.

Koulutusohjelma ja hakuohjeet löytyvät yliopiston sivuilta
https://www.helsinki.fi/fi/laaketieteellinen-tiedekunta/opiskelu-ja-opetus/ammatillinen-jatkokoulutus/psykoterapeuttikoulutus/uudet-koulutusohjelmat-haussa-vuonna-2024.

Katso koulutusohjelman esittely YouTubessa;
https://www.youtube.com/watch?v=X36HBkpeX84.

Lisätietoja saa Helsingin yliopistolta sähköpostilla
meilahti-specialist@helsinki.fi tai vastuukouluttaja Taru Kaivolalta,
taru.kaivola@gmail.com, p. 050 360 2077,
www.ryhmaanalyysi.fi/ajankohtaista [1]

Links:
——
[1] http://www.ryhmaanalyysi.fi/ajankohtaista