Skip to content

Kategoria: Kannanotot

EFPP-Suomen kannanotot:

EFPP Suomen kysely puolueiden puheenjohtajille ja puheenjohtajien vastaukset

Posted in EFPP Suomen kansallinen verkosto, Kannanotot, and Vaikuttaminen

Eduskuntavaalit lähestyvät. Psykoterapeuttien sekä psykoterapiaa ja muita mielenterveyspalveluja tarvitsevien keskuudessa yksi oleellinen kysymys on, miten ehdokkaat järjestäisivät mielenterveyspalvelut ja psykoterapian maassamme. EFPP Suomen kansallinen verkosto…

Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain, terveydenhuoltolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

Kannanotto on lähetetty perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle ja hänen sijaiselleen Aki Lindénille sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. https://www.efppsuomi.fi/wp-content/uploads/2022/09/Efpp-Suomi-kannanotto-mielenterveys-ja-paihdepalveluja-koskevan-lainsaadannon-uudistus-19.8.2022-.pdf

Kannanotto: Kelan kuntoutuspsykoterapiat sote-uudistuksessa

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

EFPP Suomen viesti pähkinänkuoressaEFPP Suomen viesti pähkinänkuoressa koskien Kelan kuntoutuspsykoterapioita sote-uudistuksessa lähetettiin 8.11.2021 sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiselle, Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajalle Aino-Kaisa…

Tiedote: TOIMIVAT MIELENTERVEYSPALVELUT EDELLYTTÄVÄT KELAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIOIDEN SÄILYTTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

EFPP Suomen kansallinen verkostoTOIMIVAT MIELENTERVEYSPALVELUT EDELLYTTÄVÄT KELAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIOIDEN SÄILYTTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄKirsi Huttula ja Tuomo Tikkanen 18.9.2021 Kelan kuntoutuspsykoterapioiden säilyttäminen ja kehittäminen on yksi EFPP Suomen…

Kannanotto: Lasten ja nuorisopsykoterapeuttikoulutuksen yhteiskunnallisen tuen puolesta 18.3.2021

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

Suomen lasten ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry:n ja EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto lasten ja nuorisopsykoterapeuttikoulutuksen yhteiskunnallisen tuen puolesta 18.3.2021 Kannanotto on lähetetty tiede- ja kulttuuriministeri…

Kannanotto: EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n päivitetty kannanotto STM:n kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan 1.3.2021

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n päivitetty kannanotto STM:n kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan 1.3.2021 Kannanotto on lähetetty Sosiaali- ja terveysministerille, Perhe- ja peruspalveluministerille, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille…