Skip to content

Kategoria: Lausunnot

EFPP Suomen lausunnot:

Lausunto: Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion lausunto 16.6.2014 opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (säännökset erikoistumiskoulutuksista)

Posted in Lausunnot, and Vaikuttaminen

 Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion lausunto 16.6.2014 opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen…

Lausunto: EFPP:n Suomen verkosto otti toukokuussa 2009 kantaa suunnitelmaan psykoterapiakoulutusten siirtymiseen korkeakouluihin tai niiden kanssa tehtäväksi yhteistyöksi.

Posted in Lausunnot, and Vaikuttaminen

 EFPP:n Suomen verkosto otti toukokuussa 2009 kantaa suunnitelmaan psykoterapiakoulutusten siirtymiseen…