Skip to content

EFPP Suomi Posts

Lausunto: Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion lausunto 16.6.2014 opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (säännökset erikoistumiskoulutuksista)

Posted in Lausunnot, and Vaikuttaminen

 Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion lausunto 16.6.2014 opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen…

Kannanotto: EFPP Suomen verkoston hallitus pyytää perusteluja linjaukselle ja asian korjaamista siten, että psykoterapeutit, joilla on toimintaterapeutin tai sosiaalityöntekijän ammatillinen pohjakoulutus hyväksyttäisiin kilpailutukseen.

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

 HUS on linjannut meneillään olevassa psykoterapiapalvelujen kilpailutuksessa osan Valviran hyväksymistä…

Kannanotto: EFPP Suomen kansallinen verkosto / EFPP Finlands nationella nätverk tukee Mielenterveyden keskusliiton, Suomen Psykologiliiton ja Suomen Psykiatriyhdistyksen valtioneuvostolle ja vastaavalle ministerille (Paula Risikko) 11. marraskuuta 2011 osoittamaa aloitetta, jossa pyydetään kuntoutuspsykoterapioiden korvaustason nostamisesta keskimäärin 25 % kaikissa Kelan tukemissa psykoterapiakuntoutuksen muodoissa 2012 aikana.

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

EFPP Suomen kansallinen verkosto / EFPP Finlands nationella nätverk tukee…

Lausunto: EFPP:n Suomen verkosto otti toukokuussa 2009 kantaa suunnitelmaan psykoterapiakoulutusten siirtymiseen korkeakouluihin tai niiden kanssa tehtäväksi yhteistyöksi.

Posted in Lausunnot, and Vaikuttaminen

 EFPP:n Suomen verkosto otti toukokuussa 2009 kantaa suunnitelmaan psykoterapiakoulutusten siirtymiseen…