Skip to content

Tutkimukset

Psykoterapiatutkimus

⚫ Tutkimustietoa

Peter Liliengrenin päivittyvän psykoanalyyttisen psykoterapian RCT-tutkimusten kooste löytyy linkistä tutkimuskooste

Olavi Lindforsin ja Matti Keinäsen katsaus psykoanalyyttisesta psykoterapiasta näyttöön perustuvana hoitomuotona ja sen asemasta suomalaisessa terveydenhuollossa:
Lindfors, O & Keinänen M. Psychoanalytic psychotherapy in Finland. Psychoanalytic Psychotherapy 2020; 34(2), 129-146.
Liitteenä käsikirjoitus Käsikirjoitus
Julkaistu artikkeli löytyy linkistä Artikkeli

Knekt, P., Lindfors, O., Laaksonen, M. (2010) Helsingin Psykoterapiatutkimus:
Psykoterapioiden vaikuttavuus viiden vuoden seurannassa
f1cd96be-3946-4eed-805e-b560b8c37847.pdf Tutkimus