Skip to content

EFPP Suomi

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy – Suomen kansallinen verkosto ry – Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttista psykoterapiaa Suomessa.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten, parien ja perheiden sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellusten saatavuutta ja kehittämistä sekä julkisen että yksityisen sektorin mielenterveyspalveluina. Lasten ja nuorten sekä aikuisten psykoterapiakoulutuksille, ryhmäpsykoterapiakoulutuksille sekä pari- ja perhepsykoterapiakoulutuksille on määritetty yleiseurooppalaiset koulutusstandardit.

EFPP Suomen kansallinen verkosto on 1991 perustetun The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) eli Euroopan Psykoanalyyttisen Psykoterapian Federaation jäsen. EFPP on Euroopan Unionin ja sen naapurimaiden alueella toimivien kansallisten psykoanalyyttisen psykoterapian verkostojen katto-organisaatio.

Suomella on edustus eurooppalaisen emo-organisaation kaikissa neljässä jaoksessa, jotka ovat psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapia, psykoanalyyttinen lasten- ja nuorisopsykoterapia, psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia ja psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapia.