Skip to content

Jäsenyhdistykset:

EFPP:llä on tällä hetkellä 18 jäsenyhdistystä Suomessa. Osalla yhdistyksistä on jäsenyys useammassa jaoksessa.

Aikuisten yksilöpsykoterapia:

Finlands Svenska Psykoterapiförening rf
www.psykoterapiutbildning.fi

Föreningen för Psykoanalytisk Psykoterapi rf
www.psykoanalytisk-psykoterapi.net

Helsingin Psykoterapiaseura ry.
www.helsinginpsykoterapiaseura.fi

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry. – Helsingfors Psykoterapiförening rf.
www.helsinginpsykoterapiayhdistys.fi

Itä-Suomen Psykoterapiayhdistys ry.
www.ispy.fi

Nuorisopsykoterapia-säätiö – Stiftelsen för ungdomspsykoterapi
www.nuorisopsykoterapia.org

Pohjanmaan Psykoterapiaseura ry.
www.pohjanmaanpsykoterapiaseura.fi

Psykoterapiasäätiö Monasteri
www.monasteri.fi

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry
 www.kuvataidepsykoterapia.fi

Suomen Psykiatriyhdistys ry.
www.psy.fi

Suomen Kuvataidepsykoterapia ry.
www.suomenkuvataidepsykoterapia.fi

Therapeia-säätiö
www.therapeia-saatio.fi

Therapeia-yhdistys ry. – Therapeia Society
therapeia-yhdistys.fi

Turun Psykoterapiayhdistys ry
www.turunpsykoterapiayhdistys.fi

Ryhmäpsykoterapia:

Ryhmäanalyysiyhdistys ry. – Förening för Gruppanalys rf.
www.ryhmaanalyysi.fi

Suomen ryhmäpsykoterapia ry. – Gruppsykoterapi i Finland rf.
www.suomenryhmapsykoterapia.fi

Lasten- ja nuorisopsykoterapia:

Helsingin Psykoterapiaseura ry.
www.helsinginpsykoterapiaseura.fi

Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien Liitto ry
www.kuvataidepsykoterapia.fi

Suomen Lasten- ja Nuorisopsykoterapiayhdistys ry.
www.lastenjanuortenpsykoterapia.fi

Therapeia-säätiö
www.therapeia-saatio.fi

Therapeia-yhdistys ry. – Therapeia Society
therapeia-yhdistys.fi

Pari- ja perhepsykoterapia:

Helsingin Psykoterapiayhdistys ry. – Helsingfors Psykoterapiförening rf. 

Helsingin Psykoterapiayhdistys

Therapeia-säätiö
www.therapeia-saatio.fi

Therapeia-yhdistys ry. – Therapeia Society
therapeia-yhdistys.fi

MUITA YHDISTYKSIÄ:

Suomen lastenpsykiatriyhdistys ry
www.lpsy.org

Suomen Mielenterveysseura
www.mielenterveysseura.fi

Mielenterveyden keskusliitto
www.mtkl.fi

Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry
www.nuorisopsykiatrinen-yhdistys.org

Omaiset mielenterveystyön tukena, Uudenmaan yhdistys ry
www.otu.fi