Skip to content

Kategoria: Vaikuttaminen

EFPP Suomi vaikuttaa yhteyskunnallisiin asioihin mm. kannanottojen, lausuntojen ja aloitteiden kautta.

EFPP Suomen kysely puolueiden puheenjohtajille ja puheenjohtajien vastaukset

Posted in EFPP Suomen kansallinen verkosto, Kannanotot, and Vaikuttaminen

Eduskuntavaalit lähestyvät. Psykoterapeuttien sekä psykoterapiaa ja muita mielenterveyspalveluja tarvitsevien keskuudessa yksi oleellinen kysymys on, miten ehdokkaat järjestäisivät mielenterveyspalvelut ja psykoterapian maassamme. EFPP Suomen kansallinen verkosto…

Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain, terveydenhuoltolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

Kannanotto on lähetetty perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle ja hänen sijaiselleen Aki Lindénille sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. https://www.efppsuomi.fi/wp-content/uploads/2022/09/Efpp-Suomi-kannanotto-mielenterveys-ja-paihdepalveluja-koskevan-lainsaadannon-uudistus-19.8.2022-.pdf

EFPP Suomen lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi

Posted in Lausunnot, and Vaikuttaminen

Eduskunnan sivistysvaliokunnan kokouksen asialistalla oli 18.2.2022 Psykoterapian puolesta – Kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi (Kansalaisaloite KAA 3/2021 vp) Seuraavat asiantuntijat esittivät kutsuttuina edustamiensa tahojen lausunnot asiaan…

Artikkeli: Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän mietintö valmistunut

Posted in Vaikuttaminen

Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän mietintö valmistunut KUNTOUTUS JÄÄ TOISTAISEKSI KELAN VASTUULLE Kuntoutusta kehitetään Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten mukaisesti. Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuspsykoterapiaa,…

Kannanotto: Kelan kuntoutuspsykoterapiat sote-uudistuksessa

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

EFPP Suomen viesti pähkinänkuoressaEFPP Suomen viesti pähkinänkuoressa koskien Kelan kuntoutuspsykoterapioita sote-uudistuksessa lähetettiin 8.11.2021 sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiselle, Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajalle Aino-Kaisa…

Lausunto: Psykoterapiapalvelujen järjestämisestä Kelan kuntoutuksena ja hyvinvointialueilla.

Posted in Lausunnot, and Vaikuttaminen

EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n lausunto Psykoterapiapalvelujen järjestämisestä Kelan kuntoutuksena ja hyvinvointialueilla. Lausunto on lähetetty Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekoselle, varapuheenjohtaja Aki…

Tiedote: TOIMIVAT MIELENTERVEYSPALVELUT EDELLYTTÄVÄT KELAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIOIDEN SÄILYTTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

EFPP Suomen kansallinen verkostoTOIMIVAT MIELENTERVEYSPALVELUT EDELLYTTÄVÄT KELAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIOIDEN SÄILYTTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄKirsi Huttula ja Tuomo Tikkanen 18.9.2021 Kelan kuntoutuspsykoterapioiden säilyttäminen ja kehittäminen on yksi EFPP Suomen…