Skip to content

Koulutuspäivä: En utbildningsdag anordnas av Finlands Svenska Psykoterapiförening i samarbete med Föreningen för Psykoanalytisk Psykoterapi i Helsingfors fredagen den 18 januari 2019.

Posted in Koulutukset, and Seminaarit

Last updated on 26.1.2023

En utbildningsdag anordnas av Finlands Svenska Psykoterapiförening i samarbete med Föreningen för Psykoanalytisk Psykoterapi i Helsingfors
fredagen den 18 januari 2019.


Finlands Svenska Psykoterapiförening har tidigare ordnat psykoterapeututbildningar på svenska och samarbetar nu med Helsingfors universitet för att längre fram inleda en ny svenskspråkig psykoterapeututbildning.


Utbildningsdagen är en del av föreningarnas större projekt som syftar till att kunna utbilda flera svenskspråkiga psykoterapeuter i Finland i framtiden. Genom projektet vill vi kunna nå ut till svenskspråkiga personer och målgrupper som eventuellt i framtiden kan intressera sig för att utbilda sig till psykoterapeuter. På lång sikt är syftet att i större utsträckning tillgodose och möta de svenskspråkigas behov av att få psykoterapeutisk vård och hjälp på sitt eget modersmål i Finland.


Utbildningsdagen anordnas för att göra den psykodynamiskt inriktade psykoterapeutens arbete, tankemodeller och utbildning mera bekant för de olika svenska målgrupperna i Finland.
En målgrupp är studerande vid olika yrkesanstalter som på längre sikt kunde vara intresserade av att utbilda sig till psykoterapeut.


En annan målgrupp är yrkesverksamma personer inom social- och hälsovården (såsom t.ex. sjukskötare, socionomer, skolpsykologer, och andra) som är intresserade av att veta mera om psykoterapi och psykoterapeututbildning, eventuellt med avsikt att själva i framtiden utbilda sig vidare.


Bifogat finns programmet för dagen samt uppgifter om pris. Anmälning sker enligt uppgifterna på programbladet.
Vi hoppas att ni vill sprida informationen vidare till personer som kan vara intresserade.
Med vänlig hälsning,
Camilla Renlund
Ordförande för Finlands Svenska Psykoterapiförening

Tid: Fredag 18.1.2019
Plats: Vetenskapernas Hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

På facebook heter evenemanget:
Utbildningsdag om Psykoterapeutens arbete på svenska i Finland
»Anmälningslänk till evenemanget
» Programmet