Skip to content

Täydennyskoulutus: Vill du utbilda dig till psykoterapeut på svenska?

Posted in Koulutukset

Last updated on 26.1.2023

Vill du utbilda dig till psykoterapeut på svenska?

Vill du utbilda dig till psykoterapeut på svenska men saknar de 30 studiepoäng i psykologi eller psykiatri som krävs i basutbildningen för att kunna söka till en psykoterapeututbildning?

Finlands Svenska Psykoterapiförening kommer att arrangera en svenskspråkig kompletteringsutbildning med inledning våren 2020 som motsvarar universitetens krav på tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri för att kunna söka till en psykoterapeututbildning.

Ansökningstiden för kompletteringsutbildningen går ut 30.9.2019. Mer information finns på föreningens hemsida www.psykoterapiutbildning.fi

Vi är tacksamma om denna information förmedlas till personer som eventuellt kan tänkas vara intresserade av den kommande kompletteringsutbildningen.

Finlands Svenska Psykoterapiförening r.f.