Skip to content

Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n kannanotto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain, terveydenhuoltolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta.

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

Last updated on 27.1.2023

Kannanotto on lähetetty perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle ja hänen sijaiselleen Aki Lindénille sekä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

https://www.efppsuomi.fi/wp-content/uploads/2022/09/Efpp-Suomi-kannanotto-mielenterveys-ja-paihdepalveluja-koskevan-lainsaadannon-uudistus-19.8.2022-.pdf