Skip to content

EFPP Yhteenveto

Posted in EFPP Suomen kansallinen verkosto

Last updated on 24.2.2023

The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy – Suomen kansallinen verkosto ry – Finlands nationella nätverk rf on psykoanalyyttistä psykoterapiakoulutusta antavien yhteisöjen ja niiden kouluttamien psykoterapeuttien yhdistys. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttistä psykoterapiaa Suomessa. EFPP Suomen verkostoon kuuluu yhteensä 18 jäsenyhdistystä.

EFPP pyrkii edistämään aikuisten, lasten ja nuorten, parien ja perheiden sekä ryhmien psykoanalyyttisen psykoterapian ja sen sovellusten saatavuutta ja kehittämistä sekä julkisen että yksityisen sektorin mielenterveyspalveluina.