Skip to content

Koulutukset

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti koulutusyhteisöt järjestävät psykoterapeuttikoulutuksia yhteistyössä yliopistojen kanssa.

EFPP Suomi ja sen jäsenyhdistykset järjestävät koulutustilaisuuksia kuten täydennyskoulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Linkki: Psykoterapeuttikoulutuksiin

LInkki: Koulutustilaisuuksiin