Skip to content

Koulutus: VILL DU BLI PSYKOTERAPEUT? Finland Svenska Psykoterapiförening erbjuder i Helsingfors en introducerande utbildning i psykoterapins grunder.

Posted in Koulutukset

Last updated on 26.1.2023

VILL DU BLI PSYKOTERAPEUT?
Finland Svenska Psykoterapiförening erbjuder i Helsingfors en introducerande utbildning i psykoterapins grunder.

Vill du eller känner du någon som vill utbilda sig till psykoterapeut på svenska, men saknar de 30 studiepoäng i psykologi eller psykiatri som krävs i basutbildningen för att kunna söka till en psykoterapeututbildning? Finlands Svenska Psykoterapiförening inleder en introducerande utbildning i psykoterapins grunder 2020-21. Utbildningen lämpar sig även för den som vill få en kortare introduktion till den nutida psykodynamiska psykoterapins arbetssätt och metoder.

Det råder en stor brist på psykoterapeuter överlag och svenskspråkiga psykoterapeuter speciellt. Vår avsikt är att erbjuda dem som saknar en tillräcklig basutbildning en möjlighet att senare utbilda sig till psykoterapeuter. Utbildningen motsvarar universitetens krav på tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri för att kunna söka till en psykoterapeututbildning.

Vi ber om hjälp med att sprida ut information om den kommande kompletteringsutbildning som skall erbjudas i Helsingfors. Vi är tacksamma om du kan förmedla informationen till personer som eventuellt kan tänkas vara intresserade.

Undervisningen inleds vårterminen 2020, startdatum fredagen 17.1.2020 (övriga, ännu preliminära, datum är 31.1., 14.2., 28.2., 13.3,, 27.3., 24.4. och 8.5.2020). Utbildningen avslutas vårterminen 2021. Finlands Svenska Psykoterapiförening r.f.

ANSÖKAN: Deltagarna antas på basen av skriftlig ansökan och intervju. En fritt formulerad ansökan skickas före 31.5.2019 till: Styrelsen för Finlands Svenska Psykoterapiförening, Lena-Stina Nyström, Hopomvägen 446, 07880 Liljendal.

Intervjuerna sker hösten 2019. Intervjuavgiften är 90 €. Närmare information om undervisningen erhålls av Camilla Renlund, camilla.renlund@kolumbus.fi och Lena-Stina Nyström, lena-stina.nystrom@sulo.fi eller mobil: 0405839253.

Uppgifter finns också på FSP:s hemsida, psykoterapiutbildning.fi

» Närmare information