Skip to content

Artikkeli: Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän mietintö valmistunut

Posted in Vaikuttaminen

Last updated on 6.2.2022

Monikanavarahoituksen purkamista valmistelevan parlamentaarisen työryhmän mietintö valmistunut

KUNTOUTUS JÄÄ TOISTAISEKSI KELAN VASTUULLE
 Kuntoutusta kehitetään Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten mukaisesti. Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuspsykoterapiaa, kunnes monikanavaisen rahoitusjärjestelmän uudistamisesta, kuntoutuksen muutoksenhakujärjestelmästä ja kuntoutuspalvelujen asiakasmaksuista on päätetty.
Lisäksi järjestämisvastuun siirtoon liittyvät kysymykset tulee työryhmän mukaan olla selvitetty. Hyvinvointialueiden tulee myös pystyä järjestämään riittävässä laajuudessa järjestämisvastuullaan olevat lääkinnällistä kuntoutusta ja psykoterapiaa koskevat palvelut.

Kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirtoa hyvinvointialueille voidaan kokeilla piloteilla hyvinvointialueiden toiminnan vakiinnuttua. Samalla voidaan arvioida rahoitusvastuun siirtoa. Kuntoutusvastuun siirtoa arvioidaan aikaisintaan vuonna 2025.

» Linkki

Kiitämme kaikkia, jotka ovat kanssamme myötävaikuttaneet päättäjiin ja siten näiden järkevien päätösten syntymiseen.

t. EFPP Suomen kansallinen verkosto ry