Skip to content

Therapeia-säätiön järjestämä täydennyskoulutus VAUVAHAVAINNOINTISEMINAARI (2024-2025)

Posted in Koulutukset

Last updated on 12.10.2023

Ilmoittautuminen 22.9.2023 mennessä.

Koulutuspäivät:

Kerran kuussa perjantaisin 12.1.2024 – 29.11.2024 kello 10.15 – 13.00

Infotilaisuus: pe 6.10.2023 kello 10.15 – 13.00

Päättöseminaari: 14.3.2025 kello 10.15 – 15.45

Paikka: Therapeia-säätiö, Topeliuksenkatu 15 A 1, 00250 Helsinki

Vauvahavainnoinnin merkityksellisyydestä psykoterapiatyön kannalta:

     * Olennaista: mitä havaitaan (nähdään, kuullaan, haistetaan) ja
tunnetaan, sekä omina ruumiillisina reaktioina tunnistetaan – ei
oletuksia
    * Havaitsijan on tarkoitus kuvata: lapsen ja muiden välillä
tapahtuvaa suhteiden kehittymistä – mukaan lukien havainnoijan luoma
suhde havaittaviin
    * Pyrkimys on ymmärtää: tiedostamattomia sisältöjä
käyttäytymisessä, kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa
    * Mahdollisuus tutustua: transferenssi- ja
vastatransferenssi-ilmiöihin
    * Antaa ymmärrystä: varhaisten kehitysvaiheiden aikana tapahtuneiden
ja koettujen vaille jäämisten kohtaamiseen lasten ja aikuisten
psykoterapioissa ja psykoanalyyseissa

Mahdollistaa psykoterapeuteille avoimen, odottavan ja tilaa antavan
asenteen – sekä varhaisvaiheiden rekonstruktioiden tavoittamisen
psykoterapioissa.

Lisätietoa: Vauvahavainnointi-2024-2025-OHJELMA.pdf

Tiedustelut: hallinto@therapeiasaatio.fi

Ilmoittautuminen 22.9.2023 mennessä:
https://www.therapeia-saatio.fi/psykoterapeuttien_t%C3%A4ydennyskoulutus/vauvahavainnointiseminaari_2024-2025/
[1]

Ystävällisin terveisin,

Maria Stalter

Toiminnanjohtaja

Therapeia-säätiö

Topeliuksenkatu 15 A 1

00250 Helsinki

+358 (0)9 492 818 / +358 (0)50 554 2661

www.therapeia-saatio.fi [2]

Links:
——
[1]https://www.therapeia-saatio.fi/psykoterapeuttien_t%C3%A4ydennyskoulutus/vauvahavainnointiseminaari_2024-2025/
[2] http://www.therapeia-saatio.fi