Skip to content

Tiedote: TOIMIVAT MIELENTERVEYSPALVELUT EDELLYTTÄVÄT KELAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIOIDEN SÄILYTTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ

Posted in Kannanotot, and Vaikuttaminen

Last updated on 6.2.2022

EFPP Suomen kansallinen verkosto
TOIMIVAT MIELENTERVEYSPALVELUT EDELLYTTÄVÄT KELAN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIOIDEN SÄILYTTÄMISTÄ JA KEHITTÄMISTÄ
Kirsi Huttula ja Tuomo Tikkanen 18.9.2021

Kelan kuntoutuspsykoterapioiden säilyttäminen ja kehittäminen on yksi EFPP Suomen kansallisen verkoston tärkeimmistä tavoitteista. Kelan kuntoutuspsykoterapiat muodostivat vuonna 2020 valtaosan suomalaisesta psykoterapiasta: sen tukemaa tai järjestämää kuntoutuspsykoterapiaa sai 60 305 ihmistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyi pääministeri Sipilän hallituksen kaudella valmistelemaan suunnitelmaa Kelan kuntoutuspsykoterapioiden lakkauttamisesta ja kuntoutuspsykoterapian järjestämisvelvollisuuden siirtämisesti maakuntien vastuulle. Vielä vuoden 2016 alusta hallitus oli asetuksella korottanut Kelan kuntoutuspsykoterapian korvaustasoja niiden nykyiselle tasolle.

Seuraavassa on lyhyt yhteenveto EFPP Suomen kansallisen verkoston ja sen sote-työryhmän vaikuttamistoimista Kelan kuntoutuspsykoterapian säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. 

EFPP Suomi on ottanut kantaa Kelan kuntoutuspsykoterapian säilyttämisen ja kehittämisen puolesta kaikissa vaiheissa. Kannanotoissa on korostettu sitä, että tarvitsemme molemmat väylät – sekä tuloksellisen ja kansantaloudellisesti kannattavan Kelan opiskelu- ja työkykyä ylläpitävän kuntoutuspsykoterapian että hyvät mielenterveyspalvelut hyvinvointialueilla. … jatkuu pdf liitteessä
» Yhteenveto